Dokumenti

Statut

Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 –pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01) i članka 10. Zakona o političkim strankama (“Narodne novine”, br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) na svojem V. zasjedanju 29. travnja 2000. donio je Statut Hrvatske demokratske zajednice, čije su izmjene i dopune donijete na VIII. zasjedanju 21. lipnja 2003., IX. zasjedanju 24. travnja 2004., X. zasjedanju 1. travnja 2006., i XIII. zasjedanju 4. srpnja 2009. god., te se objavljuje integralna verzija

CIJELI STATUT PREUZMITE OVDJE (pdf)

Program

Polazeći od svih bitnih dosadašnjih programskih dokumenata Hrvatske demokratske zajednice, a napose od:

  • Programske deklaracije s Osnivačke skupštine HDZ-a od 17. lipnja 1989. godine,
  • Programa HDZ-a prihvaćenog na II. Općem saboru HDZ-a,
  • Programske deklaracije IV. Općega sabora HDZ-a,
  • zaključaka Središnjeg odbora HDZ-a iz prosinca 1998. godine,
  • Programske deklaracije V. Općega sabora HDZ-a, i
  • Političke rezolucije VI. Općega (Izvještajnog) sabora HDZ-a,

VII. Opći sabor HDZ-a donosi Program Hrvatske demokratske zajednice.

PROGRAM PREUZMITE OVDJE (pdf)

Financiranje

Hrvatska demokratska zajednica financira se sukladno zakonskoj regulativi u RH, odnosno prema važećem Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN, 1/2007.).

Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (pdf)
Financijsko izvješće za 2008. godinu(pdf)