Financijsko izvješće za gradonačelnika: Dalibor Milan

U predizbornoj kampanji za Izbore za gradonačelnika namjeravam utrošiti 1000,00 kuna vlastitih sredstava na troškove izborne promidžbe.