Financijsko izvješće za Načelnika: Maja Vrnoga

U predizbornoj kampanji za Izbore za načelnika namjeravam utrošiti 800,00 kuna vlastitih sredstava na troškove izborne promidžbe.

Preuzmite obrazac: Obrazac IZ-MO

201705041321